Kontakt

Od młodości, naturalnie dzieliłem się odkryciami dotyczącymi tego, co ważne w życiu. Tak było, kiedy w wieku 16 lat zacząłem tworzyć muzykę, zebrałem zespół osób o podobnej wrażliwości i poglądach, staliśmy się częścią globalnej sieci twórców i kanałem wymiany informacji. Wówczas po raz pierwszy zetknąłem się z medytacją.

 

W drugiej połowie lat 90. zostałem inżynierem sprzedaży w sektorze technicznym. Przez 20 lat nauczyłem się, jak wartościowe zasoby wpływają na organizacje, jak dostrzeganie i uzupełnianie brakujących elementów może poprawiać życie wielu osób. Jednak zauważyłem również,

jak ciągłe dążenie do wyników może niszczyć nasze ciała i umysły.

 

Poszerzając swoje doświadczenie medytacyjne, podjąłem decyzję o nauczeniu innych medytacji Mindfulness.

W ostatnich latach obserwuję, jak wiedza, którą się dzielę, transformuje życie tych, którzy na nią się otwierają.

 

Zapraszam do współpracy różne rodzaje organizacji:

 

Fundacje i stowarzyszenia...

które swoją działalnością wspierają grupy marginalizowane czy osoby potrzebujące. Wierzę, że można im pomóc odkryć swój największy potencjał, aby żyć godnie i w pełni.

 

Organizacje biznesowe...

małe firmy rodzinne i wielkie korporacje międzynarodowe. Każdy pracownik ma wpływ na całą organizację. Poprzez inwestycję w jakość funkcjonowania i satysfakcję z pracy, można zbudować solidny fundament dla sukcesu.

 

Organizacje edukacyjne...

Medytacja to również edukacja, to narzędzie do nauki zarządzania emocjami, zrozumienia działania umysłu i ciała oraz skuteczniejszego wykorzystania naszego największego zasobu - uwagi. Edukacja w tej dziedzinie, zwłaszcza dla młodych ludzi, może przyczynić się do poprawy jakości życia.

 

Społeczności emigracyjne...

3 krotnie przez wiele lat byłem emigrantem, wiem jak często sytuacja ta jest pewna wyzwań i czasem też po prostu chcielibyśmy jakiegoś wsparcia w ojczystym języku przez osoby z jednego kręgu kulturowego. Przyjmę każde zaproszenie w Europie aby poprowadzić w j. polskim weekendowe warsztaty medytacyjne dla grup polonijnych.

 

W każdej z tych grup społecznych człowiek jest fundamentem, a medytacja Mindfulness może stanowić klucz do lepszego, zdrowszego życia i sięgnięcia po zasoby i lepszego zarządzania nimi.

 

 

Zapraszam do współpracy!

WSPÓŁPRACA

Kontakt

Polityka prywatności